Thai-Norway
Thai-Norway
InnholdSøndag 10. Desember 2023  [ 4 ]  
Utfyllende info om ekteskap

Det anbefales at Ektepakt (Særeie) opprettes og registreres i Norge får ekteskap inngåes. Det samme gjelder også hos thai myndigheter over eiendeler i Thailand. Hvis den ene parten dør, eller det oppstår skilsmisse, er det veldig greit å ha klare retningslinjer om hvem som eier hva og hvem som har fremskaffet de forskjellige verdiene underveis.

Det anbefales på det sterkeste at nordmannen har besøkt thai dama og bodd på hennes hjemsted noen perioder for å lære henne og hennes kultur å kjenne, før man inngår ekteskap.

Det anbefales også at dama har minst et turistopphold på mannens hjemsted og lærer hans arbeidsplass, familie og omgangskrets å kjenne.

Husk dere har to vidt forskjellige religioner, tenkemåter og livsførsel som skal forenes.

Det bør derfor være mye lengere forlovelsestid enn hva man er vant med i Norge. Hvis ekteskapet skal inngåes i Thailand må nordmannen medbringe Ekteskapsattest fra Norge. Det vil si at fra og med 01.10.2004 heter det Prøving av Ekteskapsvilkår som er overført fra vigsler/notarius publicus til folkeregistrene. Det vil si på nordmannens registrerte bosted.

(Pass på at damas navn er skrevet i samsvar med navnet i passet) Denne attesten som utstedes til bruk i utlandet heter Attest til bruk for ekteskapsinngøelse etter utenlandsk rett (på engelsk Certificate of no impediment to Marriage). Med denne attesten og alle underliggende originalpapirer som ble forevist tidligere i Norge, hjelper vi til ved henvendelse på den norske ambassaden i Bangkok for å søke om tillatelse til å gifte seg med thaien Marriage Application.

Husk at selv om man gifter seg i Norge når thaien er der på turist-visum, så skal thaien returnere til Thailand for så å søke på nytt om innreisetillatelse. Unngå unødvendig ekstrareise til Thailand for å hente et manglende originaldokument! Attester og andre originaldokumenter utstedes normalt kun ved personlig fremmøte i Thailand.

Vær oppmerksom på at man før IKKE automatisk visum fordi man gifter seg. Men man kan søke om familiegjenforening hvis man har bodd fra hverandre, etter at man har vært gift over et lengre tidsrom.

Familiegjenforening

Hva er det? Navnet er vel dekkende. Det er selvfølgelig at noen som er i familie, eller noen som har levd som en familie kan forenes igjen når den ene parten har bodd i utlandet (ikke Thailand) over et lengere tidsrom. Hvis en dame er på besøksvisum, 90 dagers turist-visum og gifter seg under tiden, eller umiddelbart etter tilbakekomst til Bangkok er ikke det grunn nok til å søke om familiegjenforening for å returnere til det landet igjen hvor hun hadde turistopphold.
Barnets far kan i noen tilfeller også søke om familiegjenforening med barnet og barnets mor når de har flyttet f.eks.til Norge og mora blir skilt fra nordmannen.

Skilsmisse

Det har vært altfor mange skilsmisser som resultat av såkalte haste-ekteskap eller fra damas intensjon i det skjulte: et forretnings-ekteskap hvor kjærligheten har vært skikkelig gjensidig, ved at: mannen har vært skikkelig glad i dama og dama har vært skikkelig forelsket i mannens lommebok og visa-kort.
Dessverre var det en stund hvor man fikk lettere visum fordi man var gift, men det er det nå slutt på.

Det er meget viktig at man tar vare på Ekteskapsattesten som blir utstedt i to eksemplarer. I tillegg er det meget viktig å notere adressen på det stedet man giftet seg. I noen tilfeller har thaien stukket av fra mannen, byttet navn i Thailand og ingen finner vedkommende. I de fleste tilfellene har vedkommende flyttet sammen med tidliger thai kjæreste / ektemake. Nordmannen sitter da i saksa ved at han er fremdeles gift på papiret og thai ektemake kan dukke opp for arv ved eventuelt død. Hvis nordmannen har funnet ny samboer, har ikke vedkommende arverett foran tidligere papirekteskap.

Copyright © 1997 - 2023 Thai-Norway. All Rights Reserved.
41384