Informasjon for pensjonister

Pensjonister deler vi her inn i fire grupper:

  1. Pensjonisten, den vanlige alderstrygdede ved fylte 67 år
  2. Førtidspensjonisten er det flere grupperinger av, etter spesiell avtale med arbeidsgiver
  3. Uførepensjonisten, som har fått innvilget fast uføretrygd
  4. Trygdede som også i noen tilfeller kaller seg pensjonister

Veldig mange av disse velger å bosette seg i varmere strøk, spesielt om vinteren. Tidligere startet de utflytting til Mallorca, Spania og Kanariøyene og andre vintervarme land etter hvert. Da disse stedene er blitt meget dyre og nærmer seg norske priser, er Asia nå blitt populært som det nye området

Thailand er blitt det mest attraktive, da det er det rimeligste og sikreste landet, hvor man føler seg trygg blant alltid smilende mennesker. I Thailand har de et solid rettsvesen med høflige og smilende politimenn og sikkerhetsvakter ved hoteller og bosteder spesielt for utlendinger, som i Thailand blir kalt Farang. Nordmenn har en spesiell trang til å eie hus og hjem, noe som er vanskeligere, da Thailand ikke selger landet sitt stykkesvis, men leier gjerne ut på f.eks. 30 års kontrakt. Det er heller ikke så enkelt å få fast oppholdstillatelse i Thailand. Som pensjonist søker man om Non-Immigrant Visum fra Norge og så kan man utvide det til ett-års visum her, som kan fornyes hvert år.

En løsning som her i Pattaya-Jomtien området er blitt meget populært er å kjøpe en liten leilighet i et condominium som er godkjent for at utlendinger kan eie en andelsleilighet, hvor fellesutgiftene er absolutt minimale. Slike leiligheter kjøper man for under en million Baht. Mange trenger ikke større, da det normalt er bra felles uteareal med club-rom, svømmebasseng og masse aktiviteter.

Thailand har topp moderne sykehus med utstyr og leger som er like gode som i Norge. Dette er private sykehus hvor det ikke er snakk om venteværelser eller hvor man sitter i kø. Det samme gjelder hos tannleger.

Husk å ikke meld flytting fra / reise for lengre tid fra Norge uten å søke medlemskap i Nav utland. FFU ble i 2006 omorganisert og heter nå NAV Utland. Ved flytting til Thailand og man har solgt all fast eiendom i Norge, er det mulighet til å søke skattefritak i Norge 3 år etter utflytting. Det gjelder spesielle regler, hvis du har familie som kone, barn etc. boende igjen i Norge.

Vær oppmerksom på at en hel-års reiseforsikring (et-års reiseforsikring) normalt gjelder KUN for et 45-dagers enkeltbesøk i Thailand. Når du er flyttet til Thailand, kan du ikke tegne helårs-forsikring i Norge, men du bør tegne forsikring i Thailand.

Copyright © 1997 - 2024 Thai-Norway. All Rights Reserved.